Jak přelstít ďábla

Najtrúfalejšia a najpodnetenejšia motivačná kniha od amerického filozofa úspechu číslo jeden , ktorú napísal v roku 1938, hneď po vydání svého bestselleru Myslením k bohatstvu .     Vydanie knihy Ako oklamť diabla bolo odložené , pretože Hillovou rodinou a poradcami bola považovaná za príliš kontroverznú . Po sedmdeiatich rokoch vydáva  Nadacia Napoleona Hilla a Sharon Lechter,  pôvodný Hillov rukopis upravila , opatrila poznámkami a upozornila na overené strategie, ktoré nám umožňujú oslobodiť  sa od vplivu diabla a žit hojný a úspěšný život, aký si zaslúžíme . Zatímčo be+ľ    Myslením k bohatstvu í ponúkaí cestu k úspechu , kniha Ako oklamť diabla vám pomôže překonať bariéry, ktoré vás brzdia .

Táto kniha odhaľuje , ako sa diabol ,  potom čo ho legendárny guru úspechu Hill oklamal , vzdáva sa svojích tajomstiev o skrytých spôsoboch ovládania , ktoré nás možu zničit. Ponúka citlivý pohľad na to, ako svoj osud odovzdávame negativnym myšlienkám , pasivnímu prjímaniu a fyzickej bolesti , a označuje največšie překážky, ktorým čelíme pri dosahovaní osobných cieľov: strach , hnev a žiarlivosť. Podľa Hillových vlastných slov bolo jeho zámerom pomocť "odomknúť dvere nami vytvorených väzení , v ktorých sú muži a ženy uväznený".

Táto kniha by sa kľudne dala označiť ako legenda, je to jedna z najfantastickejších kníh aké som kedy čítal, odpovede, ktoré autor dostáva zo svojho šiesteho zmyslu (temné "ja" každého človeka) dokonale popisujú správanie 98% ludí na tejto zemi, ktorí nepoužívajú vlastnú myseľ, ale iba kopírujú jeden druhého. Do zvyšných 2% patria ludia, ktorí rozmýšľajú vlastnou mysľou, nenechávajú sa "unášať" životom a dostávajú od života, to čo žiadajú.

Po jej prečťítaní , sa človek  musí zamyslieť nad tým čo všetko sa odohralo v jeho živote a pečo tak a nie inak . Snaží sa sám lepšie dosiahnúť vytíčené ciele   a všetko po čom túži v živote , bez rozdielu či , je to materiálne alebo duchovné .