Na svetovej scéne  sa to začína vyvýjať trochu sľubnejšie  , čoraz viac osobností sa snaží poukázať na to čo vedeli už aj naši predkovia v stedoveku alebo v ďalekej minulosti . A hoci to vyjadruje každý svojím spôsobom , či už je to písané slovo , hudba , film a rôzne video produkcie alebo to znázorňuje pomocou malieb  , sochárstva , podobou iného umenia . Všetci hovoria o najmocnejšej tvorivej sile vo vesmíre ,a tou je ,, pozitívna myšlienka´´