Masaru Emoto a voda

 

Masaru Emoto  je japonský autor známy svojim  tvrdením, podľa ktorého keď sú ľudské myšlienky nasmerované na vodu pred tým ako je zmrazená, fotografie výsledných ľadových kryštálov budú buď krásné alebo odporné v závislosti od toho, či myšlienky boli pozitívne alebo negatívne. Masaru Emoto tvrdí, že toto môže byť dosiahnuté modlitbou, hudbou alebo priložením napísaných slov na nádobu s vodou.