Rituál Munai Ki : Premena v svetelnú bytosť

Rituál Munay Ki ( výraz znamená Láska a Sila alebo ,, Buď tým kým si ,, ) je zasvätenie , ktoré príjmali v minulosti , Juho -

Americkí šamani , známi pod menom Laika, Uchovávatelia Zeme . Pozostáva z procesu deviatich stupňov pre vyliečenie rán z minulosti , z detstva z rán pradedov genetickej a karmickej dedičnosti , s ktorou smem sa narodili

Rituál ktorý umožní dosiahutie inej dimenzie , v ktorej všetko je ,, sväté ,,  a v ktorej dostávame pomoc od ,, svetelných  bytostí ,, aby sme dosiahli hĺbkovú premenu našej osobnosti ,potrebnú na prechod cez prah chystaný v roku 2012

 

Niekoľko vlastností dosiahnutých  po 9 stupňoch rituálu Munai Ki :

 

- Preprogramovanie svetelného tela , tak aby sme sa vyliečili , zostarli a umreli v súlade s prírodou

- Osvojenie si vnímania 4 šamanských úrovní :

       -úroveň fizyckého vnímania – predstavená podobou hada

      -úroveň rozumu a citového vnímania - predstavená podobou jaguára

      -úroveň duše a vnímania sviatosti - predstavená podobou kolibríka

      -úroveň duchovna - predstavená podobou orla

- Východisko z osobného prežitia , citových rán , z stotožnením sa so svojím egom ,z žitím v mysli a zotrvaní bezmocnej sily trojuhoľníka : agresor , osloboditeľ , obeť v živote každého jedinca

- Znovuobjavenie osobného poslania s ktorým sme súhlasili pred príchodom na Zem

Tieto zasvätenia boli prinesené do modernej doby Albertom Villoldom , psychológom a antrpológom , ktorý 25 rokov študoval , liečivé praktiky Amazonských a Inkských šamanova oboznámil širokú verejnosť , vtejto dôležitej etape pre planétu Zem

 

Tento rituál prebieha v energetickej sfére amôže nám pomôcť vyliečiť sa a nazrieť do ďalekej budúcnosti ,  aký bude osud ľudstva  . Pomáha nám aby sme urobili quantový skok od Homo Sapiensh k Homo Luminous byť voľný od rán a povestí z minulosti v plnom súzvuku  s Matkou Zemou , so silami a zákonmi prírody

9 úrovní rituálu Munai Ki

-          rituál liečiteľa

-          rituál pásma moci

-          rituál harmónie

-          rituál jasnovidca

-          rituál prechovávateľov dní

-          rituál prechovávateľov múdrosti

-          rituál prechovávateľov zeme

-          rituál prechovávateľov hviezd

     -     rituál stvoriteľa