Pozitívne myslenie na slovensku - Motivátori

  V poslednom čase , aj na Slovenskej scéne  začalo  pôsobiť množstvo motivátorov a  mysliteľov , čo propagujú pozitívne myslenie a zdravý životný štýl stotožňujúci sa pozitívnym náhľadom na svet a život ako taký .

Propagujú to formou písaného slova , rôznymi nahrávkami (audio , video) alebo formou seminárov a školení , ale 

nesmierne potešujúce že začali ukazovať ten správny smer.