Technika ho-ponopono

Spoznanie seba samého pomocou metódy Ho'oponopono .

Je to aktualizovaný Hawaiský proces riešenia problémov,
vymazanie spomienok , ktoré obsahujú problémové skúsenosti  . Metóda bola vytvorená a vyvinutá
Hawaiskou Kahunou Lapa'au , Morrnah Nalamaku Simeona . Ona bola uznaná štátom
Hawaii ako žijúci poklad v roku 1983.

Doktor Ihaleakala Hew Len bol žiakom Morrnah . Odporúča očisťovanie myšlienok v našom podvedomí a vyzýva každého , aby prevzal zodpovednosť za všetko čo sa deje vo svete , lebo skutočný svet jev nás , v naších myšlienkach . Očisťovanie sa robíjednoduchým systémom , a to opakovaním slov :

 

 

...Milujem ťa

    Mrzí ma to

    Prosím ťa, odpusť mi

    Ďakujem...

Joe Vitale, autor mnohých bestsellerov a spoluautor svetoznámej knihy a filmu The Secret (Tajomstvo) toto vzrušujúce putovanie popisuje vo svojej knižke Zero Limits (u nás táto kniha vyšla s názvom Svět bez hranic vo vydavateľstve Čintámani), ktorú napísal spoločne s Dr. Ihaleakala Hew Lenom (na obrázku vpravo), zázračným terapeutom využívajúcim techniku, s ktorou sa ideme práve teraz trošku viac oboznámiť.

Joe Vitale sa raz od svojho priateľa dopočul o tajomnom havajskom psychológovi, ktorý má vraj vynikajúce výsledky pri liečbe ľudí na diaľku, bez nutnosti osobného stretnutia. Tento záhadný terapeut vraj vyliečil celú psychiatrickú liečebňu plnú trestne stíhaných pacientov a pritom sa so žiadnym z týchto pacientov nikdy osobne nestretol…

Keď sa Joe dozvedel tento fascinujúci príbeh, veľmi zatúžil stretnúť sa s týmto liečiteľom osobne a dozvedieť sa o jeho terapeutických metódach viac. Po dlhom pátraní ho konečne našiel. Od elektronickej komunikácie prešli na telefonickú, a jedného dňa sa mu jeho vytúžený sen splnil a s najzáhadnejším terapeutom sveta sa konečne stretol aj osobne. Dr. Ihaleakala Hew Len organizoval seminár o technike, ktorú používal vo svojej praxi, a Joe tam samozrejme nemohol chýbať… Hneď na začiatku seminára ho Dr. Len vyvolal a položil mu otázku: „Kam sa presunú dáta, ktoré vymažeš zo svojho počítača?“ Joe bol otázkou zaskočený, preto mu s odpoveďou museli pomôcť ostatní: „Do koša.“ Dr. Len odpovedal: „Presne tak, dáta zostanú v počítači, ale zapadnú tam, kde na ne nie je vidieť. To isté sa deje s našimi spomienkami. Sú stále vnútri, len ich nevidíme. Mali by sme ich však zmazať úplne a raz navždy.“ Joe nechápal, kam myšlienky Dr. Lena smerujú. On však pokračoval vo vysvetľovaní ďalej: „Existujú dva spôsoby, ako môžeme prežiť svoj život. Zo spomienok, alebo z inšpirácie. Spomienky sú opakovaním starých programov, zatiaľ čo inšpirácia je správa od Božstva. Naším cieľom je používať inšpiráciu. V inšpirácii budete počuť Božstvo jedine vtedy, keď očistíte všetky spomienky. Jediné, čo musíte robiť, je čistiť.“ Dr. Len ďalej vysvetľoval, že Božstvo je nulovým stavom, stavom, kde neexistujú žiadne odmedzenia, žiadne spomienky a žiadna totožnosť. V nulovom stave sa prejavuje len čisté Božstvo. Vo svojích životoch takýto stav občas prežívame, ale väčšinou sa nachádzame tam, kde nás ovládajú spomienky, t.j. odpadky

Joe si spomenul, že Dr. Len mu o tomto písal aj v jednom z jeho mailov:

„Joe! Pokoj a mier začína u mňa. Moje problémy sú spomienkami môjho podvedomia. Nemajú nič spoločného so žiadnym človekom, ani so žiadnou situáciou. Keď sa prebudia spomienky, ktoré mi pripomenú určitý problém, stojím pred voľbou: zostať pripútaný, alebo požiadať Božstvo, aby ich premenilo a navrátilo moju myseľ do pôvodného nulového stavu prázdna, stavu oslobodenia od spomienok. Takto zbavený spomienok sa stávam Božským Ja v podobe, v akej ma Božstvo stvorilo k svojmu obrazu.

Podvedomie v nulovom stave nepozná čas ani pripútanosť, hranice ani smrť. Ale pod vplyvom spomienok sa stáva väzňom času, miesta, problémov, neistoty, zmätku, myslenia, hodnotenia a ovládania. Vedený spomienkami strácam svoju jasnú myseľ a nie som v súlade s Božstvom. Dôsledkom tohto nesúladu je absencia Inšpirácie, čo vedie k strate Zámeru.

Pri svojej práci s ľuďmi neprestávam prosiť Božstvo, aby premenilo moje vnímanie, myšlienky a reakcie, teda prejavy spomienok uložených v podvedomí. V nulovom stave Božstvo naplní moje podvedomie a vedomú myseľ Inšpiráciou a umožní tak mojej duši vnímať ľudí rovnakým spôsobom, akým ich vníma Ono. Vďaka tomuto súladu s Božstvom sa spoločne s mojím vlastným podvedomím mení podvedomie všetkých bytostí, a to nielen ľudí, ale tiež nerastov, zvierat, rastlín a všetkých ostatných prejavených a neprejavených foriem života.“

Dr. Len pokračoval ďalej vo svojom vysvetľovaní: „Keď som pracoval v psychiatrickej liečebni a prechádzal záznamami pacientov, prežíval som vo vnútri svojho tela bolesť. Táto bolesť bola v skutočnosti zdielaná spomienka, program, ktorý viedol pacientov k tomu, že sa dopustili trestných činov. Tento program ich natoľko pohltil, že sa prestali ovládať. V okamihu, ako som tento program ucítil, začal som ho čistiť.“

Dr. Len Joeovi túto techniku liečenia priblížil už počas ich prvého telefonického rozhovoru. Keďže Joe bol vtedy veľmi zvedavý, hneď sa ho spýtal, čo urobil, že sa títo pacienti začali meniť. Dr. Len mu odpovedal: „Liečil som tú časť seba, ktorú som s nimi zdieľal.“ Joe nechápal, tak Dr. Len pokračoval vo vysvetľovaní: „Prijať úplnú zodpovednosť za svoj život, teda za všetko, čo sa v mojom živote objaví, znamená uznať, že všetko okolo mňa je mojím vlastným výtvorom. Ak prevezmem plnú zodpovednosť za svoj život, potom všetko, čo vnímam nejakým z mojich zmyslov, je moja vlastná zodpovednosť, pretože je to prítomné v mojom živote. Je na nás, či vyliečime to, čo sa nám nepáči a čo prežívame. Terorizmus, politika, či hospodárstvo našej krajiny v skutočnosti neexistujú a sú len našou vlastnou projekciou. Problém nie je v nich, ale v nás. Keď chceme tieto veci zmeniť, musíme zmeniť samých seba. Keď chceme niekoho vyliečiť, a môže ísť kľudne aj o mentálne chorého väzňa, musíme najprv vyliečiť seba.“

Dr. Len ďalej pokračoval: „Keď som liečil týchto pacientov, neustále som si opakoval: „Ospravedlňujem sa ti a milujem ťa.“ Pýtal som sa sám seba: „Čo vo mne spôsobilo, že som zapríčinil tento problém? Ako môžem tento problém napraviť u seba?“

Dr. Len Joeovi ešte prezradil, že pri práci v nemocnici odovzdával všetko, s čím sa stretol, Božstvu a prosil, aby sa to uvoľnilo. Vždy tomu veril a vždy to fungovalo.

Dr. Joe a ostatní účastníci seminára sa od Dr. Lena dozvedeli, že očisťovanie spočíva v tom, že sa bez prestania opakujú štyri jednoduché formulky, pričom sa neustále obracia pozornosť k Božstvu:

Týmito slovami privolávame energiu Lásky, ktorá prečistí v našom vnútri všetko, čo spôsobilo alebo pritiahlo vonkajšie udalosti. Dajú sa použiť na akýkoľvek problém, či situáciu. Každý jeden program je možné očistiť tak, že ho budeme milovať tak dlho, až sa rozplynie a zanechá po sebe čisté Božstvo.

Počas seminára sa Dr. Hew Len ešte raz obrátil na Joea s otázkou: „Ako rozoznáš spomienku od inšpirácie?“ A na upresnenie dal príklad: „Ako spoznáš, či človek, ktorý trpí rakovinou, si túto chorobu zapríčinil sám alebo mu ju poslalo Božstvo ako príležitosť k rastu?“ Joe po chvíli uvažovania odpovedal: „Neviem.“ Dr. Len pokračoval: „Ani ja to neviem. Preto je nevyhnutné neustále sa čistiť, čistiť a čistiť. Pomocou očisťovania sa približujeme k nášmu cieľu – nulovému stavu, stavu bez obmedzení, tam, kde má Božstvo možnosť prísť s inšpiráciou.“

Dr. Len tvrdí, že pohľad našej mysle na svet je neúplný a nepresný. Dr. Joe Vitale sa s týmto jeho názorom stotožnil až potom, keď si prečítal knihu od Guya Claxtona The Wayward Mind. Claxton v knižke píše o pokusoch známeho neurológa Benjamina Libeta, ktoré ukázali, že ešte predtým, ako sa vedome rozhodneme niečo vykonať, dáva nám náš mozog signál. Libet pomocou elektroencefalografu (EEG) zaznamenal, že predtým, ako človek vyjadrí vedomý zámer niečo urobiť, prebehne v jeho mozgu vlna, ktorá vedomému zámeru predchádza. Libet zistil, že asi pätinu sekundy predtým, ako došlo k pohybu nejakou časťou tela, sa v mozgu testovanej osoby objavil zámer. Avšak ešte približne o tretinu sekundy pred ním dochádza pravidelne k tejto spomínanej mozgovej vlne. William Irwin vo svojej knihe On Desire: Why We Want What We Want to okomentoval nasledovne: „Takéto pokusy poukazujú na skutočnosť, že naša voľba nevzniká na vedomej, racionálnej úrovni, ale vychádza z našeho nevedomia. Keď dosiahne úroveň vedomia, človek si ju privlastní.

Joe Vitale o tom píše: „Vo svojej knihe The Attractor Factor som sa venoval sile zámeru a vo filme Tajomstvo som o nej dokonca verejne hovoril. Preto som bol úplne ohromený zistením, že zámery nevznikajú z mojej vlastnej vôle. Môj pôvodný názor, že sám určujem svoje zámery, sa otriasol v základoch… Priznávam sa, že som bol týmto veľmi zaskočený a zmätený. O tridsaťšesť kilogramov som schudol, lebo som mal pevnú vôľu a presadzoval som svoj zámer schudnúť. Bol som tvorcom svojho úmyslu alebo som len nasledoval signál svojho mozgu? Išlo o inšpiráciu alebo o spomienku?“

Joe sa s touto otázkou obrátil mailom na Dr. Hew Lena a ten mu odpovedal nasledovne:

„V nulovom stave neexistuje nič, teda ani potreba tvoriť problémy či zámery. Otázky telesnej hmotnosti sú len spomienky, ktoré sa prehrávajú a bránia ti prežívať nulový stav. Aby si sa do neho vrátil späť, je potrebné, aby Božstvo vymazalo spomienky, ktoré sa za otázkami telesnej hmotnosti skrývajú.

Existujú iba dva druhy skúseností: nové inšpirácie pochádzajúce od Božstva a staré spomienky uložené v podvedomí.

Ježiš údajne povedal: „Hľadajte najprv Kráľovstvo (nulový stav) a ostatné sa vám pridá (Inšpirácia).“ “

Joe ďalej píše: „Zistil som, že to, čo som pôvodne nazval zámerom, je ničím oproti inšpirácii. Pokiaľ som jednal na základe zámeru, stále som bojoval. Môj život sa zmenil až vtedy, keď som sa odovzdal inšpirácii.
Ak vo svojom živote vychádzame z nulového stavu, nepotrebujeme zámery. Len prijímame a konáme. A vtedy sa dejú zázraky.“