...Maxwell Maltz

„Každý náš pocit menejcennosti je hlavne spôsobený tým, že sa väčšinou neposudzujeme podľa seba, ale podľa niekoho iného. A keď toto takto robíme, vždy skončíme vždy na druhom mieste.“

Ako plastický chirurg si uvedomil, že akonáhle keď zmeníte niekoho vzhľad, skoro vždy zmeníte aj jeho osobnosť a niekedy aj jeho schopnosti. U niektorých pacientoch sa po plastickej operácií neprejavila žiadna zmena osobnosti. To dokazovalo, že rekonštrukcia telesného vzhľadu nie je skutočným kľúčom k zmene osobnosti. Bolo tu „niečo iné“, čo spôsobilo, že sa pacient zmenil. Keď sa toto „niečo iné“ nezmenilo, pacient zostal rovnaký aj napriek tomu, že sa jeho telesné rysy zásadne zmenili. (poznáme to ako časté sťažnosti ľudí „keby som vypadal ináč….“)