Andy Winson sa už viac ako 18 rokov aktívne zaoberá osobnostným rozvojom a dosahovaním výnimočných výsledkov. Jeho skúsenosti úspešne aplikoval v praxi v medzinárodných spoločnostiach, kde dosahoval nadštandartné výsledky ako Top manažér, líder a tréner výnimočných výkonov. Získal množstvo certifikátov a ocenení z oblasti psychológie, psychoterapeutického výcviku, neurolingvistického programovania NLP, rozvoja ľudského potenciálu, finančnej gramotnosti, rétoriky, zdravia a výživy. Za vzdelaním a získaním nových vedomostí precestoval celý svet. Učil sa u najväčších svetových osobností z oblasti rozvoja ľudského potenciálu. Získane skúsenosti využíva na svojich seminároch a tréningoch a pri koučovaní firiem a športovcov.

Mysli, Konaj, Zbohatni

Ako sa vymaniť z chudobných vzorcov a aktivovať hojnosť podľa vzoru bohatých

„Príbehy bohatých sa opakujú. Podobný priebeh, rovnaké ingrediencie... Andy ich odhalil, dekódoval a vie ich veľmi efektívne učiť“
autor New York Times Bestseller-u „The Laptop Millionaire“ Mark Anastasi – svetoznámy marketingový expert

   Andyho špeciálne tréningy a „koučingy“ zažili tisícky ľudí vo viacerých krajinách Európy. Prednáša na školách pre študentov a pedagógov. Pôsobí ako „kouč“ vrcholových športovcov, lídrov a TOP manažérov firiem rôzneho zamerania. Je popredným slovenským šíriteľom (NLP) Neurolingvistického programovania a tiež jediným medzinárodne certifikovaným inštruktorom firewalkingu na Slovensku.
Jeho životnou vášňou je pomáhať ľuďom, objavovať a rozvíjať ich skutočný potenciál na ceste k vytúženému životu, prebúdzať ich skryté sily a objavovať zdroje, ktoré sa v nich skrývajú.