Ing. Emil Burák PhD

 

 

 

Ing. Emil Burák, PhD  je tiež členom ICOPT  

 

10 princípov pozitívneho myslenia

 

DESATORO K SEBAZDOKONAĽOVANIU POZITÍVNEHO KONANIA

 


1/ IDEA: Idea je myšlienkou a základom energie, ktorú tvoria ľudia. Tak, ako je informácia základnou komoditou na trhu – tak je aj myšlienka liekom alebo zbraňou. Stane sa to, na čo myslíme najviac, lebo funguje magnetizmus a zákon príťažlivosti v energetických prenosoch.

 

2/ HLAVA: Myslenie realizuje hlava. Myslime preto pozitívne – na dobro (plusy) a to, čo chceme – aby sa stalo. Nemyslime na to, čo nechceme, aby sa stalo (zlo, choroby, neúspech, hriechy, mínusy...). Keď je nám ťažko a vnútorný hlas nás nabáda k zlu, prepínajme hlavu na pekné myšlienky a spomienky, ktoré vedú k radosti, šťastiu, úspechu, úsmevu a spokojnosti (napríklad si spomeňme na všetko dobré, čo sa nám podarilo v tento deň, alebo v minulosti)

 

3/ SILA: Najväčšia sila človeka je v duši (psychike), nie vo svaloch (fyzickej schránke). Keď riešime akýkoľvek problém analyzujeme základné trio otázok: môcť, vedieť a chcieť. Vrchol dokonalosti a symbiózy predstavuje podobne aj v sile trojitý princíp v takejto logickej postupnosti: Žiadať – veriť – prijímať.

 

4/ DOBRO: Vlastný rozum, mozog, podvedomie, hlavu prikrmujme čo najviac myšlienkami na dobré veci. Napríklad na blahobyt, kvalitu, spokojnosť, prosperitu, lásku, radosť, slobodu, priateľstvo, pohodu, atď. Myslime maximálne na dobro, nie na zlo. Lebo hlava je ako počítač, neustále nahráva a rozkazuje podvedomiu sústrediť sa najmä na to, čo nám najviac behá po rozume.

 

5/ PREDSTAVIVOSŤ: Neustále trénujte vlastnú predstavivosť aktívnymi spôsobmi /napr. čítaním kníh a vymýšľaním riešení/, nie pasívnymi /napr. sledovaním televízie alebo surfovaním po internete/. Čím lepšie si dokážete vizualizovať (v duchu predstaviť), čím presnejšie vysnívať a čím lepšie vymyslieť cieľ, tým skôr sa k tomuto cieľu dokážete priblížiť. Určite si ho nakreslite, odfoťte a sústreďte sa naň ako len najviac dokážete.

 

6/ VĎAČNOSŤ: Naučte sa denne ďakovať v duchu za všetko, čo sa Vám podarilo. Napríklad pri zaspávaní – keď si zrekapitulujete, čo všetko ste v konkrétny deň urobili a ako. Ak niet naozaj za čo sa poďakovať (a tým sa vlastne odmeniť a nahrať pozitívnu informáciu do hlavy) v ten deň, tak si priblížte posledný týždeň alebo mesiac alebo rok... Poďakovať niekomu je slušné, ale poďakovať sebe (vesmíru, bohu, prírode...)v podvedomí je oveľa dôležitejšie.

 

7/ SMIECH: Smiech, humor, vtip a dôvtip sú atribúty – ktoré sú najlepšou zdravotnou prevenciou. Veselí ľudia majú oveľa lepšiu imunitu ako smutní. Okrem toho je úprimný a srdečný smiech jediný bezpečný vírus, ktorý neničí ale lieči ľudí. Nielen vás, ale aj okolie ostatných ľudí.

 

8/ POCHVALA: Nebojte sa často chváliť seba i iných. Za všetko čo sa podarilo. Spôsobíte tým potešenie sebe i druhým, čo Vám pozdvihne pozitívne náladu a zlepší psychiku i motiváciu. Majme sa radi a chváľme primerane všetkých a všetko, čo za to stojí. Pochvala nebolí, ale naopak uľavuje, povzbudzuje a energetizuje.

 

9/ MEDITÁCIA: Je to schopnosť maximálne sa sústrediť na niečo a dospieť k uvoľneniu. Existuje veľa tréningových techník ako sa to naučiť. Kto zvládne meditáciu, posilňuje vlastnú psychiku, zlepšuje si zdravie, dvíha sebavedomie, zlepšuje osobnú silu. Vprípade, že zvládne aj vyššie štádium meditácie, ktorou je autosugescia, dokáže sám seba liečiť na báze tzv. energetickej medicíny.

 

10/ ČIN: Čas je rovnakým bohatstvom pre všetkých. Čas sa meria v peniazoch (Time is Money). Z hľadiska času je najväčším bohatstvom dnešok, lebo včerajšok sme už minuli a zajtrajška sa nemusíme dožiť. Preto neodkladajme zbytočne naše činy a nenahrádzajme ich len slovami. Ak ide o dobrú vec, snažme sa ju realizovať ihneď alebo čo najskôr. Už starí Rimania nám zanechali predsa odkaz, že činy sú viac ako slová („Acta, non verba“).

 


 

 - pracovnú pomôcku - pre 

tých, ktorí naozaj patria do krajiny z rodu kreatívnych (alebo tam 
patriť čo najskôr
 chcú) a v pokore a usilovnosti vyznávajú princíp: Menej troviť, 
viacej tvoriť...

J  Je to najnovšia elektronická kniha pána Buráka pera na povzbudenie a motiváciuJe to najnovšia elektronická kniha pána Buráka pera na povzbudenie a motiváciu tvorivosti pre Slovákov... tvorivosti pre Slovákov...

rajknih.zoznam.sk/index.php?pg=1&s=kreativita%2520tvorivosti&bk=1266

 Emil Burák – AUTOR a DIELO podľa Bibliografie 2009

/Aktuálny stav údajov k 31.7. 2009/:

_________________________________________________________________________

Ing., PhD., 46 r., vzdelávač a ekonóm s rôznymi skúsenosťami (napr. 10 rokov ako topmanažér – v privátnom i štátnom sektore, daňový odborník, bývalý bankár, analytik, projektový manažér, poradca) a autor (finančno-daňový expert, lektor manažérskych kurzov pre podnikateľov, vysokoškolský učiteľ) 10 monografií a vyše 1000 odborných článkovk ekonomickej a poradenskej tematike doma i v zahraničí.

Píše od roku 1995. V období 1995 – 2009 doteraz vyprodukoval nasledovnú tvorbu:

Dielo I. /minulosť:

       Doteraz editoval 10 nasledovných kníh: Dane na hrane – SEPI Žilina 2000, Daňová optimalizácia – EPOS Bratislava 2002, Automanažment podnikateľa – EPOS Bratislava 2003, Daňové plánovanie a daňové výdavky – EPOS 2004, Pohodou k prosperite – Wellness a Carpe Diem, TESFO Ružomberok 2005, Pohodou k prosperite II. – Slovenský profesoring šťastia, TESFO Ružomberok 2006, Pohodou k prosperite III. – Univerzita života, TESFO Ružomberok 2007, Pozitívne myslenie – Ako začať?, EUGENIKA Bratislava 2008, PENIAZE – Rady k osobným a rodinným financiám, EUGENIKA Bratislava 2009,

KRÍZA – Ako výzva, šanca a príležitosť, EUGENIKA Bratislava 2009,

       Ide najmä o literatúru ekonomickú, daňovú a motivačnú. Určenú k daňovému plánovaniu, podpore k zdokonaľovaniu sebariadenia, rozvoja motivácie, riadenia výkonov a podnikania v SR, k šíreniu pozitívneho daňovo-právneho povedomia a k téme životného poradenstva (life management).

 

Dielo II. /súčasnosť:

       Okrem toho má napísaných alebo pred dokončením ďalších 6 kníh(Biznis rady I. – Podnikateľské sebariadenie, Biznis rady II. – Financie, Biznis rady III. – Kreativita, Life manažment – pragmatické životné rady, Manažment daňovej správy, Daňová kontrola – Ako sa správať efektívne, Pohodou k prosperite IV. – Čaro kreativity, Pohodou k prosperite V. – Miniškola pragmatizmu)  ku ktorým hľadá vhodného vydavateľa...

      V súčasnosti pracuje v oblasti vzdelávania a autorsky publikuje(v Eurobiznise, v Hospodárskych novinách, Profite, Poradcovi...atď.) najmä k problematike ekonomiky a life manažmentu a prednáša najmä k efektívnemu sebariadeniu, ceste k úspechu a sebarealizácii, k riadeniu podľa výkonov, podnikateľskej stratégii, daňovej prevencii, daňovej kontrole a daňovému konaniu.

BLIŽŠIE o diele aj:

Časopisy:

Mesačník Eurobiznis, Dvojtýždenník Profit (okrem jednorázových článkov, najmä seriály na pokračovanie - celoročné rubriky: Life manažment 2007, Personálna miniškola 2008, Kreatívne myslenie 2009), Mesačník Goodwill, Verejná správa, Práce a mzdy (Poradca Žilina), DUO- Dane, účtovníctvo a odvody (Poradca Žilina), Hospodárske noviny, Trend, Biatec, Manažment, mzdy a financie

Portály a webovské stránky:

www.osobnosti.sk

www.google.sk

www.einfo.sk

www.franchiseportal.sk

www.zivnostnik.sk

www.asvet.sk (blog – Rozvoj osobnosti, Management)

www.financnik.sk

www.partnersgroup.sk (časť Aktuality – Poradenstvo a časť Kariéra – Miniškola pragmatizmu)

www.pozitivnemyslenie.sk (časť Knihy – knihy vydané členmi)

www.pozitivni-noviny.cz

 

Dielo III./budúcnosť: Pripravované diela – knihy: Kreativita – vybrané rady k tvorivosti pre každého, Invencia a Zmena – zaručené istoty neistej budúcnosti, Motivácia – rôzne stimuly a impulzy k vyšším výkonom, beletria vybraných románov...