Marian Cúth

   Jedným zo Slovenských učiteľov pozitívneho myslenia  je aj Marian Cúth .

Ked´ človek niečo chce dosiahnuť , musí na to myslieť .
Pozitívne myslnie je postoj človeka k určitej životnej situácii .
...ľudia hovoria že by mali pozitívne myslieť  a na to povedia , ale ja mám taký problém , ale mne nastala taká situácia...vždy k akejkoľvek situácii sa môťem postaviť rôznym spôsobom ,vždy si môžem vybraľ ako sa k tomu postavím...môžem si
povedať , že to sa nedá , to sa mi nedarí , toje zlé alebo sa postavím k tomu tvárou a poviem si ,
na niečo mi je to dobré , niečo ma to naučilo , niečo mi to dalo a niekde ma to posunulo...náznak 
pozitívného myslenia je aj ked´ vkaždom zle s snažíme vidieť niečo dobré