Čo je MMS?

Jim V. Humble vysvetľuje MMS nasledovne:

MMS je skratka pre Master Mineral Solution (Majstrovský Minerálne Roztok)

Ide o presnú koncentráciu chloritanu sodného (MMS), ktorý je pred použitím aktivovaný presným množstvom 10% roztokom kyseliny citrónovej (Aktivátor)

"Tento preparát bol počas rokov výskumu zdokonalený až do dnešnej podoby. Predstavuje zatiaľ najsilnejšiu a najefektívnejšiu zbraň proti všetkým známym chorobám, dostupnú širokej verejnosti. Počas dvoch rokov, kedy je MMS distribuované z niekoľkých miest po celom svete, užilo alebo užíva tento roztok milióny ľudí so skvelými výsledkami. Zaraďte sa medzi nich. Spoznáte sami, že vo svojej knihe píšem veľa pravdivých a dôležitých informácií a že MMS je jedným z najúžasnejším objavov, ktoré kedy boli ľuďom predstavené. Až zistíte, že MMS je naozaj účinný, povedzte o tomto preparáte všetkým blízkym ľuďom a svojim známym. Pomôžete tým rozšíriť povedomie ľudí o MMS. "

Ja sám som nezarobil na predaji MMS ani desetník. Všetky moje terajšie príjmy sú len z autorských práv predaja mojej knihy a z darov, ktoré mi ľudia zasielajú.

Jim Humble