...

04.06.2013 03:51

Naše myšlienky sú tvorivou silou nášho života. Sme takí, ako myslíme. Myšlienky nemožno podceňovať, je potrebné ich používať zodpovedne, aby sme nimi neublížili sebe, ani ostatným. Slovo aj myšlienka majú svoju energiu a platí tu zákon odrazu. Vyslaná energia sa k nám musí vrátiť, a to tak pozitívna, ako aj negatívna. 

S pribúdajúcim sa zvyšovaním informačného toku, sa rapídne zhoršuje naše psychické i fyzické zdravie. Informácie totiž znamenajú neustále zmeny, na ktoré reagujeme najčastejšie podráždením, chaosom a rôznymi depresiami. Často bez toho, aby sme si to uvedomovali.
SLOVÁ SÚ MOSTY
Myšlienka – slovo – čin. Opačný postup nie je možný !
Najprv musíme dokázať vyladiť svoje vnútro na pokojné a čisté záchvevy, aby sme mohli prijať čistú myšlienku, čisté riešenie akéhokoľvek nášho prežívania. Na to, aby sme mohli túto myšlienku sformovať do hmoty, musíme vedieť previesť obraz, zachytený naším duchom, do slov alebo spracovať myšlienku rozumom, akým spôsobom sa má sformovať v čin.
Existuje mnoho nezmyslov, ktoré ľudia používajú bez toho, aby si toho boli vedomí. Ako veľmi rozšírený príklad uveďme spojenie: „Bolo to strašne krásne.“ 
Ak pôjdeme do hĺbky a zamyslíme sa nad znením tejto vety, zistíme, že v nej slovami protirečíme. Buď je niečo strašné, alebo krásne. Je to opäť len prejav povrchnosti, s akou sa dnes používa hovorené slovo. To vnáša medzi ľuďmi nedorozumenie a povrchnosť.
Uvedomujete si, ako často sami sebe robíte zle , že negujete pozitívum ? .. či už vyrieknutým slovom , či zamietavou myšlienkou ?www.casopisimidz.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk