Prečo Indiáni vravia: Prejdi míľu v mojich mokasínach

 


Prečo Indiáni vravia: Prejdi míľu v mojich mokasínach

Neurolingvistické programovanie ponúka univerzálne kľúče, ktoré pomáhajú premostiť vlastný svet so svetom iných

Pojem „neurolingvistické programovanie“ je v USA a západnej Európe známy už niekoľko rokov. Jedna z jeho definícií hovorí, že ide o vedu o ľudskej výnimočnosti a o umení zmeny. Poznaním a prijatím jeho princípov do vlastnej mysle možno docieliť to, čo výkonní a úspešní ľudia už dávno vedia: schopnosť vytvoriť si možnosť voľby, ovládať svoje vnútorné stavy a riadiť svoje myslenie. NLP dnes používajú milióny ľudí na celom svete. Je akýmsi modelom, vďaka ktorému si človek môže štrukturalizovať individuálne životné skúsenosti a využiť ich na ceste k úspechu.

 

„Názov neurolingvistické programovanie , pre ktorý sa používa skratka NLP, je na prvý pohľad trošku zložitý. Jeho prvá časť neuro podporuje základnú myšlienku, že ľudské správanie pochádza z neurologických procesov zrakového, sluchového, chuťového, hmatového, čuchového a citového vnímania, čo znamená, že telo a myseľ tvoria neoddeliteľnú jednotu. Lingvistická časť naznačuje, že na usporiadanie myšlienok, správanie a komunikáciu ľudia používajú jazyk. Programovanie sa vzťahuje na spôsoby, ktoré si vyberajú na usporiadanie myšlienok a správania s cieľom dosiahnuť želaný výsledok,“ vysvetľuje Štefan Ondrišák z Inštitútu pre NLP v Bratislave, ktorý vznikol v roku 2003 pod vedením Dr. Zorice Gajič, certifikovanej a svetovo uznávanej lektorky NLP, s cieľom „tvoriť a odovzdávať najkvalitnejšie techniky a programy všetkým, ktorí chcú vziať život do vlastných rúk a vypracovať sa na požadovanú osobnú a profesijnú úroveň“.

Ako čítať iných ľudí
NLP sa zaoberá mysľou. Umožňuje skúmať deje a skutočnosti pomocou ich rozkladu na základné zložky, vďaka ktorým môžu fungovať. NLP pomáha ľuďom učiť sa komunikovať so sebou samým a s okolím prostredníctvom pozorovania štýlu jazykového prejavu a ďalších prejavov. To znamená, že efektívne komunikovať sa človek dokáže naučiť vtedy, ak pozoruje jednotlivé výrazy a správanie ľudí počas komunikácie. To mu pomáha pochopiť, ako ľudia myslia, cítia a konajú. Anthony Robbins, autor knihy Nekonečná sila a jeden z popredných odborníkov na NLP povedal: „Ľudia už minuli celý majetok v snahe poznať samých seba. Venujú sa psychoanalýze a kupujú desiatky kníh o tom, ako byť úspešní. Neurolingvistické programovanie nám dáva do rúk nástroje, pomocou ktorých môžeme tieto a iné ciele dosiahnuť elegantne, účinne – a hneď.“

Všetci nie sú rovnakí
NLP rozlišuje podľa štýlu komunikácie tri základné kategórie ľudí:
l Vizuálne založení ľudia vnímajú svet prevažne v podobe obrazov. Snažia sa udržať krok s meniacimi sa obrazmi vo svojom mozgu, a preto väčšinou hovoria rýchlo. Používajú výrazy súvisiace so zrakovým vnímaním, hovoria o tom, ako veci vyzerajú („vidím, čo hovoríš“, „z môjho pohľadu“, „mám o tom jasný obraz“). Radi majú veci napísané na papieri, grafické doplnky a diagramy dokážu stimulovať ich predstavivosť. 
l Sluchovo založení ľudia väčšinou volia slová starostlivejšie. Majú znelejší hlas, ich reč je pomalšia, rytmickejšia a odmeranejšia. Slová pre nich znamenajú veľa, preto venujú pozornosť tomu, čo hovoria („počúvam vás“, „znie mi to dobre“, „všetko klape“). Ich pozornosť stimulujú zvuky a radšej veci počujú ako čítajú. 
l Pocitovo (kinesteticky) založení ľudia sú ešte pomalší. Reagujú predovšetkým na pocity. Majú hlboký hlas a ich reč sa obvykle tiahne ako med. Často používajú metafory z fyzikálneho sveta.
 

Nechajú sa často viesť emóciami („mám z tohto pocit“, „áno, toto je dosiahnuteľné“, „bojím sa, že“). Veci sú pre nich „ťažké“ a „prudké“, potrebujú s nimi „byť v kontakte“.

Dve základné pravidlá 
Jedným z mnohých pravidiel NLP je počúvanie jazyka, ktorý ľudia používajú pri komunikácii. Podľa toho, či používajú aktívne alebo pasívne slovesá možno napríklad zistiť, či ide o lídrov alebo ich nasledovníkov. Pozorným počúvaním možno identifikovať aj pohnútky a signály, ktoré v druhej strane vyvolávajú pozitívne reakcie. Pre niekoho to môže byť rodina, záľuby, peniaze a podobne, inokedy k úspechu postačí pochváliť šéfove nové auto... 
Na dosiahnutie efektívnej a jasnej komunikácie je však dôležitá nielen verbálna, ale aj neverbálna komunikácia. „Pri neurolingvistickom programovaní je potrebné naladiť sa na vnímanie neverbálnej komunikácie druhej strany a vedieť odhaliť jej potreby a nepriamo vyjadrené pocity. Význam komunikácie totiž spočíva v reakcii, ktorú človek dostáva. Profesionálny komunikátor by mal brať reakciu príjemcu ako spätnú väzbu. Ak odozva nie je v súlade so zamýšľaným posolstvom, potom je na profesionálnom komunikátorovi, aby prispôsobil svoje správanie, kým tento stav nedosiahne,“ upresňuje Štefan Ondrišák, ktorý absolvoval medzinárodne certifikovaný program Praktická psychológia NLP pre biznis na úrovni Master (mimochodom, jeho certifikát má na Slovensku poradové číslo 1) a svoje úsilie dnes zameriava na šírenie a propagáciu jeho myšlienok.

Komunikačné mosty
Kto sa naučí „čítať“ ľudí, získa veľkú výhodu pri vyjednávaní a bude ľahšie dosahovať ciele, ktoré si stanoví ako želaný výsledok komunikácie. Ovládnutím tajomstiev NLP sa možno dostať o krok bližšie k pochopeniu procesov, ktoré sa odohrávajú v mysliach iných ľudí. Nie nadarmo majú americkí indiáni príslovie Prejdi míľu v mojich mokasínach, čo znamená – vystúp zo seba a pozri sa na druhého človeka z jeho pohľadu. „Neurolingvistické programovanie ponúka jeden zo spôsobov, ako premýšľať o nás a o svete, funguje ako filter. Možno ho používať bez toho, aby človek zmenil akékoľvek presvedčenie alebo hodnoty. Neurolingvistické programovanie si nerobí nárok byť objektívne pravdivé. Je to model a modely existujú preto, aby boli užitočné,“ uzatvára Štefan Ondrišák

NIEKOĽKO PRINCÍPOV A POZNATKOV NLP

- Na tomto svete nikdy nekonáme priamo, ale prostredníctvom mapy svojho poznania. 
- Rozhodnúť sa pre čokoľvek je lepšie ako nerobiť nič.
- Ak nemáš možnosť voľby, nežiješ.
- Je ľahšie zmeniť seba ako ostatných.
- Neexistuje prehra, existuje len poučenie.
- Skúsenosť sama o sebe nemá zmysel.
- Až 93 % komunikácie sa uskutočňuje neverbálne.
- Každé ľudské správanie je založené na pozitívnom úmysle. 
- Výnimočnosť pramení zo slobody voľby.

Základom je správanie výnimočných
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia priniesli jazykovedec John Grinder a matematik a psychológ Richard Bandler novú teóriu, ktorú nazvali Neurolingvistické programovanie. Svoje vedomosti, objavy a pozorovania dali dokopy pri fľaši červeného vína v zrube vysoko v horách nad kalifornským Santa Cruz. Úspech, ktorý ich teória zaznamenala v oblasti aplikácie rôznych psychoterapeutických techník zameraných na zvyšovanie osobného výkonu, nikto nečakal. Títo dvaja muži spojili svoje nadanie pri riešení jedinečnej úlohy – modelovaní správania výnimočných ľudí, ktorí dokázali úspešne a účinne meniť a pretvárať okolitý svet, a hľadaní spôsobov, ako tieto vzorce a schopnosti používať pri riešení bežných problémov. 
John Grinder a Richard Bandler vydali celý rad kníh, v ktorých predstavili nový model verejnosti. Praktické vedomosti o NLP šírili na prednáškach, kurzoch a seminároch, ktoré čoskoro získali obrovskú popularitu. Základy, ktoré položili, ďalej rozvíjali mnohí pokračovatelia, ktorí ich doplnili a aplikovali na najrôznejšie oblasti ľudského života (osobné vzťahy, profesijné vzťahy, tímová a skupinová práca, zavádzanie zmien, obchodné rokovania, dlhodobé vzťahy so zákazníkmi a (pod.)

 

Zdroj:www.obroda.sk/clanok/26510/PreUno-IndiOTni-vravia:-Prejdi-mONUou-v-mojich-mokasONnach/