Tajomná sila slova

Tajomná sila slova

 
Tajomná sila slova

Sineľnikov Valerij
 

V tejto knihe sa obľúbený autor zamýšľa nad mocou a pôsobením našich slov a myšlienok. Uvádza veľmi zaujímavé fakty o staroslovanskom písme a ruskej azbuke a tvrdí, že všetky jazyky pochádzajú z predslovanského jazyka. Uvádza príklady, ktoré ukazujú, ako si sami formujeme svoj život, choroby a problémy tým, ako a čo hovoríme. Podrobnejšie rozoberá aj podstatu a rôzne druhy lásky a vytvára tzv. graf lásky. 

www.isis.sk/knihy/detail/327/tajomna-sila-slova-sinelnikov-valerij/psychologia