Reč tela

 

Reč tela (kniha s DVD) 

Reč tela (kniha s DVD) 
Autor: Černý Vojtěch

 

 

Publikácia je určená:
- pre obchodných zástupcov i obchodníkov za pultom – naučí ich rýchlo a bezpečne rozoznať, čo si zákazník naozaj myslí, navedie ich, ako s ním rokovať, aby dosiahli svoj cieľ 
- všeobecne pre všetkých, ktorí riadia väčší počet ľudí, alebo s ním spolupracujú, teda napríklad pre manažérov, politikov, učiteľov, hercov a ďalších, ktorých zoznámi s tým, ako by oni sami mali vystupovať, aby svojich „poslucháčov“ presvedčili 

V podrobnom sprievodcovi sa dozviete: 
- prečo je komunikácia sociálne podmienená a aké existujú hlavné príčiny nedorozumení 
- čo sú neverbálne kódy, čo rozumieme arbitrárnym, ikonickým a intrinzickým kódovaním 
- že ľudia reagujú na svoju predstavu o skutočnosti, nie na skutočnosť samu 
- akú úlohu v neverbálnej komunikácii hrá proxemika 
- ako rešpektovať osobné zóny ľudí, ako využiť pri rokovaní alebo prezentácii priestor 
- čím sa zaoberá posturológia, aké existujú základné telesné postoje 
- že by ste mali rešpektovať šesť zásad pri perfektnom držaní tela 
- nakoľko spolu súvisí kinezika a gestika 
- kedy vytvoria založené ruky bariéru medzi komunikujícimi 
- ako funguje mimika – komunikácia prostredníctvom výrazov tváre 
- ktoré zóny v tvári prezradia prekvapenie, strach, znechutenie, rozčúlenie, šťastie, smútok a ďalšie pocity 
- že haptika, komunikácia dotykom dokáže prezradiť nečakané množstvo informácií 
- ako správne podávať ruku 
- o komunikácii očným kontaktom, za akých okolností je príjemná a za akých naopak nie je 
- čo všetko spadá pod vedu zvanú paralingvistika a čo môžeme vyčítať z hlasového prejavu hovorcu 
- aký vzhľad a úpravu má mať zovňajšok človeka, aby pôsobil na druhých príjemne 
- praktické rady a príklady ako pracovať s hlavou, ramenami, rukami, nohami atď. 
- ako sa vhodne správať pri obchodnom rokovaní, ako pri výberovom pohovore, ako pri komunikácii so šéfom i v ďalších situáciách. 

V každej kapitole nájdete rad testov, prostredníctvom ktorých zistíte, ako ste na tom s danou znalosťou a schopnosťou.
Priložené DVD obsahuje video ukážky rôzneho správania, a to ako hrané, tak i spontánne. Prejde s vami jednotlivé zložky neverbálnej komunikácie tak, aby ste sa v nich naučili bezpečne orientovať a rýchlo rozoznať, aké pocity partner práve prežíva. P

 www.az-knihy.sk/index.php?akcia=showkategoria&vyber=2010&stra=1&spat=true