Čísla života

 

 

 
 

Čísla života

 Dan Millman 
 

  Jednotlivé životné cesty sú stanovené veľmi precízne a naozaj môžu pomôcť ozrejmiť pôvod problémov a načrtnúť spôsob, ako ich prekonať. Nie je to kniha určená na jedno prečítanie, ale na to, aby sa k nej človek vracal, keď to potrebuje. Pomáha lepšie pochopiť problémy, sklony a konanie aj pokiaľ sa jedná o vašich blízkych.

 https://www.martinus.sk/?uItem=19781