Léčebný kód

Metóda liečebných kódov bola Alexovi Loydovi doslova vnuknutá pri návrate domov zo seminára , a ako sám v úvode knihy píše, bola to odpoveď na dvanácť rokov trvajúce hľadánie lieku na tažké depresie jeho manželky. Zrodila se tak zcela unikátna liečebná metóda, ktorú  si môže človek predvádzať sám a využívať ju k liečeniu takmer všetkých fyzických i psychických nemocí a taktiež k odstráneniu problémov týkajúcich sa vzťahov a kariéry. Alex Loyd popisuje túto metódu veľmi sviežím a ľahko pochopiteľným spôsobem a jej účinnost dokladá výpoveďami ľudí, čo im scela zásadne zmenila život. Systém liečebných kódov vychádza z kvantovej fyziky a jeho základom je odstranenie problémov priamo v ihc  zdroji, nie symptómov. Je to metóda jednoduchá a jej základné cvičenia trvajú zhruba šesť minút, ale svedectvá mnoho klientov Dr. Loyda jasne dokazujú , že i za tak krátku chvíľu sa člověk môže zbaviť stresu vyvolaného destruktivnymi bunečnými spomienkami, ktoré spôsobujú vznik rôznych chorôb a dalších problémov. Stačí otvoiriť knihu a pustiť sa do toho!