Piesňoslová

Vyše 100 textov Žiarislavových nahratých i nenahratých piesní.

80 ilustračných fotografií od viac ako 10 fotografov.

Dano Hevier ju označil za to najlepšie čo toho roku v krajine vyšlo.

 

 

...táto kniha vznikla nie pre to, že by ju chcel človek napísať, ale pretože ľudia chceli vedieť a vidieť slová piesní. Tam vznikali niekedy zaujímavé veci, že  nie vždy ľudia celkom porozumejú, čo vlastne človek spieva. Hej, takže  trebárs: ...posvätené čírou vodou, učesané v tieni stromov, stromov drevných posvätných, schádzajú sa devy mladé... a tak ďalej, tak náš bubeník z Bytostí sa pýtal, Dobyrad, že: "Počúvaj a prečo tam spievaš to ...posvätené číro vodou"...Dobyrad si myslel, že to je nejaké pankové posvätenéčíro vodou, učesané v tieni stromov, stromov drevných posvätných..., šlo tam o čirú vodu, hej. Alebo jedna známa sa pýtala, že: "Prečo ako Sloven spievaš alelúja?", dost dlho trvalo, kým som vypátral, že čo má na mysli a to je pesnička: ...a veru ja hlavu smutnú nemám, každý deň si spievam..., a ona rozumela: ...aleluja hlavu smutnú nemám....Zvonimírov syn zase, Pravdomil, tak ten miesto ...neľakaj sa keď sa kameň rúti... v piesni Stúpaj, stúpaj, si spieval že: ...nekakaj sa keď sa kameň rúti..., to mal štyri roky. Tak ale to bola taká zmena, ktorá nebola významová, hej, význam zachoval, mladý básnik. 

www.ved.sk/VedKnihy.htm