Bytosti

...je aj zakladateľom skupiny Bytosti

 

 

Čím

    Čím sa líši novodrevná hudba od ethno a world music, folku a folklóru?

Nová, teda stvorená, prijatá, alebo odoslaná v tejto dobe.

Drevná, teda vychádzajúca z drevných - dávnych koreňov.

Je prírodná a prirodzená, mocná i jemná, nabudená a viac duchaplná, ako slaboduchá.

Vydaný hudobný repertoár :
Človek horám
 

3 podpolianske ľudové piesne o vzťahu človeka k horám a stromom:

1. Hory moje hory
2. Kamaráti moji, mňa srdce zabolí
3. Načo sa mi načo


samizdat PRADOBY
CD, 
živé nahrávky píštalovo-bubeníckych piesní s čarospevmi z rokov 1998-99
1. Rozjímania 13.24
2. Slovo sála silu 2.45
3. Rada bude hora 2.23
4. Živa je darom 4.52
5. Ochranuj nás Živa 5.25
6. Živa je dar 4.27
7. Svargové rozjímania 4.25
8. Pranápevy 9.59
9. Perné odzemky 3.21
10. Dobopiesne 12.14
11. Rozjímania v ozvenách 3.54

 

Z vrchárskeho raja
CD, 2002
Spievané novodrevné piesne - Žiarislavove autorské piesne - melodické, chytľavé nápevy, hudba nahraná na viacerých stopách na vlastnoručne vyrobených prírodných nástrojoch so zvukmi prírody a salašníckych zvierat (hosť - čuvačka Borka). 20 krásnych piesní (odpalovačky aj fujarové balady) bezpochyby uspokojí náročného poslucháča .

 


Putovali Hudci
CD, 
nahrané vo Walese počas živých vystúpení. Píšťaly a fujary
CD, 2005, výber nahrávok z dvoch albumov - Liečivé piesne a Divopiesne.

Obsahuje skladby:
Páslo dievča pávy / Pod Roháčom žijem
A veru veselosť / A keď bolo trištvrte na jednu
Kamaráti moji, kde ste voľakerí / Nebudzem dobri
Hej, žala som ja trávu / Na Jána, na Jána
Svieťže mi, mesiačik / Po valašsky od zeme / Nad horou hromy bijú / Na Hutianskom laze
Zájdi Slnko za horu Horko mi je, horko / Kvetná kráľovná / Hej ty hoľa, hoľa
Kamaráti moji, mňa srdce zabolí / Svitaj, Bože, svitaj
Načo sa mi, načo / K horám, Slunéčko
Priadimeže len, priadime / Hore tým Telgártom Kopala studienku / Hej, slniečko horúce

 

Ó Lada Lada 

druhé najpredávanejšie CD

Žiarislavove originálky - gitarovky pre potešenie srdca, pokojná melodická hudba, poetické texty. Okrem gitary na týchto nahrávkach použil husle, korýtkové husle, basičku, violončelo, koncovky, sestierove dvojačky, fujary, bubny-doby, hrkálky, ozembuch, harmoniku, ústnu harmoniku a drumbľu.

Bytosti hore, CD,
spievané novodrevné piesne, melodické, chytľavé nápevy, prírodné nástroje.


Vianočné piesne
CD,
Nápevy slovenských ľudových piesní z obradov Zimného slnovratu a Nového roka.


Perúnovo drevo 

Divopiesne 
Liečivé piesne (1999)

Znovuzrodenie (1998)

 www.ved.sk/VedHudba.htm