Convention day - Budapešť 5.11.2011

Zúčastnil som sa tejto prezentácieosobne amôžem povedať že to bola úchvatná skúsenosť.

Prezentácia sa konala v kongresovom centre , bola veľkolepá a Dr. Christian Wiesner tam

predstavil zaujímavé inovatívne novinky spoloččnosti WebStar ktoré sa zavedú vbudúcom

 roku .

 

Urobil som  niekľko foto koláži ktoré priblížia atmosféru na covention day .