Bill Gates 3.: Nadácia 21. storočia 

 Nadácia Billa a Melindy Gatesových sa snaží riešiť príčiny, 

nie následky chudoby v rozvojových krajinách. Namiesto 
okamžitej pomoci ponúka podnikateľské pôžičky a vzdelanie. 

 
Manželia Gatesoví sa naplno venujú aj pomoci 

deťom v rozvojových krajinách

Zakladateľ Microsoftu spolu s manželkou založil aj Nadáciu Billa a Melindy Gates, ktorá priam symbolicky začala svoju činnosť prvým dňom nového storočia, prvého januára roku 2000. Odvtedy manželia Gatesoví dokázali, že majú významný podiel nielen na revolúcii v počítačoch, ale aj v charitatívnej činnosti.

Dvaja rovnakí

Ich známi im nehovoria „manželia“, ale „súrodenci“. Melinda je totiž rovnakou fanatičkou do počítačov ako Bill. Už na strednej škole medzi svojimi spolužiakmi vynikala v počítačovej vede a ekonomike. Po skončení vysokej školy nastúpila do spoločnosti Microsoft, kde stretla svojho životného partnera Billa Gatesa.

„Stretli sme sa spolu v newyorskej kaviarni, Mel ma tam pozvala, aby ma zoznámila so svojim novým priateľom,“ spomína na ich „flirtovanie“ Melindina priateľka Mary Drydenová. „Keď napokon Bill od nás odišiel, vyčítala mi: Čo sa to s tebou stalo? Inokedy bývaš utáraná a teraz si sedela ako zarezaná hus. Musela som sa priznať, že ničomu z toho, o čom sa tí dvaja rozprávali, som vôbec nerozumela.“

Melindu považujú vo svete informatiky a manažmentu za veľmi inteligentnú ženu. V Microsofte stála na čele vývoja mnohých multimediálnych produktov. Po narodení prvého zo svojich troch detí sa však vzdala svojej manažérskej pozície, aby sa mohla viac venovať charite a materinským povinnostiam.

Podnikanie s charitou

Už v 90. rokoch manželia Gatesoví dali veľa peňazí na pomoc chudobným a chorým, s výsledkami však neboli spokojní. V Spojených štátoch, aj vďaka daňovým odpisom, venujú podnikatelia obrovské finančné prostriedky na charitu. Veľká časť z nich je vynaložená neefektívne alebo sa premrhá vďaka diletantskému riadeniu. Bill a Melinda dospeli k záveru, že v nadácii musia uplatniť najmodernejšie metódy manažmentu, podobne ako v akomkoľvek inom podnikaní. Sledovať globálne ciele a merateľné ukazovatele, ktoré hovoria o účinnosti ich investícií.

Ich „inteligentná” charitatívna pomoc, ktorá sa snaží riešiť nielen negatívne následky, ale aj ich príčiny, sa čoskoro stretla medzi podnikateľmi v USA s veľkým ohlasom. Prispel už do nej 37 miliardami dolárov aj najbohatší muž našej planéty Warren Buffett a nezanedbateľnými sumami i viacerí iní podnikatelia.


Bill Gates všemožne podporuje vzdelávanie 
detí v chudobnejších oblastiach

Šanca pre chudobných

Bill často cituje starú múdrosť: „Daj človeku rybu a na deň ho nasýtiš, nauč ho rybárčiť a bude sýty do konca svojho života.“ Naráža tak na skutočnosť, že vo vyspelých krajinách vďaka sociálnym dávkam mnohí nezamestnaní nechcú a nevedia pracovať. Oveľa horšia situácia je v treťom svete, kde ľudia v celých oblastiach pasívne vyčkávajú na potravinovú pomoc.

Nadácia Billa a Melindy Gates im poskytuje nevyhnutné rady a na malý úrok mikroúvery, aby mohli začať podnikať. Keby im totiž dali peniaze nenávratne, obdarovaní by nemali žiadnu motiváciu snažiť sa zmeniť svoj osud. Mnohým takýmto podnikateľom sa darí, majú k dispozícii viac peňazí. Tie alebo utratia, čím podporia obchodníkov v okolí, alebo ich usporia a investujú do rozvoja ďalšieho biznisu.

Ľuďom „na dne“ chýba najmä najcennejší kapitál: vzdelanie. Gatesových nadácia sa snaží riešiť súčasnú nerovnosť študentov v USA. V chudobných oblastiach pomáha budovať nové malé školy, v ktorých je lepšia kvalita vyučovania. Vysokoškolským študentom udeľuje štipendiá. Knižnice po celých Spojených štátoch vybavuje počítačmi s pripojením na internet. Osobitný program digitalizácie poskytuje indiánskym komunitám v USA, Kanade, Chile a Mexiku.

Neviditeľný prezervatív

V programe Globálne zdravie sa nadácia snaží vyrovnávať rozdiely medzi ľuďmi z bohatých a chudobných krajín a zaistiť, aby sa pokrok v zdravotníctve dostal aj k tým, ktorí ho najviac potrebujú. Poskytuje očkovanie proti tuberkulóze, obrne, tetanu, žltačke B a kiahňam. Zameriava sa aj na boj proti malárii a aidsu.

Tam však často narážajú na mnohé predsudky. Pracovníci nadácie napríklad zistili, že v oblastiach, kde rozdali tisíce prezervatívov, sa aids šíri tak ako aj predtým. Muži ich totiž s vďakou prijali, ale nepoužívali. Preto v nadácii vyčlenili peniaze na vyvinutie sterilizačného gélu pre ženy. „Neviditeľný“ prezervatív majú dať na používanie do konca tohto desaťročia.

 

 Zdroj:https://www.zivnostnik.sk/node/171